Annuïteiten Hypotheek

 • Vaste bruto maandlasten bestaande uit rente en aflossing
 • De verhouding rente en aflossing wijzigt tijdens de looptijd. In het begin is het aflossingsdeel klein en het rentedeel groot.
 • Door de aflossing daalt de hypotheekschuld
 • Belastingvoordeel wordt tijdens de looptijd kleiner omdat u minder rente betaalt
 • De hypotheek is afgelost aan het einde van de looptijd

 

Lineaire Hypotheek

 • U betaalt rente en aflossing. U lost elke maand een vast bedrag af.
 • Dalende bruto maandlasten omdat u steeds minder rente betaalt
 • De hypotheek is afgelost aan het einde van de looptijd

 

Aflossingsvrije Hypotheek

 • U betaalt maandelijks alleen hypotheekrente
 • Geen aflossing of vermogensopbouw tijdens de looptijd
 • Aan het einde van de looptijd hypotheekschuld nog volledig af te lossen uit eigen middelen

 

(Bank) SpaarHypotheek

 • Vast maandbedrag bestaande uit rente en spaarbedrag
 • Belastingvrij sparen om hypotheek af te lossen
 • Aan het einde van de looptijd hypotheek aflossen met opgebouwd spaarkapitaal

 

BeleggingsHypotheek

 • Vast maandbedrag bestaande uit rente en beleggingspremie
 • Belastingvrij sparen om hypotheek af te lossen
 • Aan het einde van de looptijd hypotheek aflossen met opgebouwd beleggingskapitaal
 • Aan het einde van de looptijd hypotheek kan te weinig opgebouwd zijn waardoor er nog een restandschuld open blijft staan.